Betalingen - Zwemclub Residentie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lidmaatschap
Betalingen

De betaling van de contributie moet vóór aanvang van het nieuwe kwartaal plaatsvinden via gironummer 40449 ten name van de Penningmeester ZCR te Den Haag.

Wilt u hierbij het volgende vermelden:

- naam
- periode van betaling
- lidmaatschapsnummer

ZCR is overgegaan op incassogiro. Hierbij machtigt u ZCR om de verschuldigde contributie elk kwartaal van uw bankrekening af te schrijven. Ieder nieuw lid moet hiervoor toestemming verlenen, anders kan men niet worden ingeschreven.

Kosten van incasso vanaf 2015
Indien het de penningmeester niet lukt de verschuldigde contributie via automatische incasso te innen, dan betaalt u € 5,00 incassokosten. Deze kosten moet u betalen aan de tafel in het zwembad.

Voor informatie over betalingen en voor andere financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester, de heer Jacques van Egmond.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu